Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

madziuula
0974 7850
Reposted frommartynkowa martynkowa viaSayid Sayid
madziuula
7739 c9f4
Reposted fromVegelus Vegelus viasectum-sempra sectum-sempra
madziuula
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viahunsert hunsert

June 20 2015

madziuula
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys vianatallaaaa natallaaaa

June 18 2015

madziuula
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viacakees cakees
madziuula
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
madziuula
chuj-kurwa-złamany, pomyślała, uśmiechając się uprzejmie.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacakees cakees
madziuula
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viacakees cakees
madziuula
3646 66ec 500
Reposted fromkjuik kjuik viasectum-sempra sectum-sempra
madziuula
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapunkahontaz punkahontaz

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viarock-sex-love rock-sex-love
madziuula
7484 7f7f 500
Reposted fromfungi fungi viawrazliwa wrazliwa
madziuula
madziuula
2529 7ec8
Reposted fromfriends friends
madziuula
madziuula
8509 454e
Reposted fromNeutrum Neutrum viasectum-sempra sectum-sempra
madziuula
madziuula
8175 b93d
madziuula
0225 ca3e 500
Co ta zupa. 
Reposted fromfelicka felicka viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl