Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

madziuula
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viahunsert hunsert
madziuula
- Byłam Twoją dziewczyną.
- To słowo w ogóle nie oddaje tego, czym dla mnie byłaś.
- Obiektem seksualnym.
- Miłością mojego życia.
— Jestem Bogiem
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahunsert hunsert
madziuula
4300 90ef 500
Reposted fromdusix dusix viawrazliwa wrazliwa
madziuula
7881 f198
Reposted frompulperybka pulperybka viawrazliwa wrazliwa

June 29 2015

madziuula
4927 631c 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamajcia majcia
madziuula
madziuula
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viasectum-sempra sectum-sempra
madziuula
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viamayamar mayamar
madziuula
4201 1829
madziuula
Uśmiechnął się tak jak tylko on potrafi. I pomyślała, że ten uśmiech jest piękny. Piękny, bo jego..
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamayamar mayamar
2815 da1b 500

aaliyah1979-2001:

My Child

Reposted frommadtophat madtophat viasectum-sempra sectum-sempra
madziuula
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viawrazliwa wrazliwa

June 25 2015

madziuula
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viawrazliwa wrazliwa
madziuula
madziuula
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamayamar mayamar
madziuula

Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.

— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamayamar mayamar
madziuula
1118 f471
Reposted fromiamstrong iamstrong viachief chief
madziuula

June 21 2015

madziuula
0971 8633 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl